Welkom bij Specialzorg: voor uw persoonlijke verzorging in Amsterdam

Over Specialzorg

Specialzorg in Amsterdam is een door de overheid erkende AWBZ-thuiszorgorganisatie, en door onze gediplomeerde en hooggekwalificeerde verzorgers en verplegers biedt Specialzorg hoge kwaliteit persoonlijke verzorging aan onze cliënten.

Door onze kleinschaligheid zijn al onze medewerkers sterk betrokken bij de persoonlijke verzorging. Onze missie is zorg leveren van goed niveau. U krijgt bij Specialzorg een vaste verzorgende die deel uitmaakt van een vast team.

Met uw vragen kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon. Specialzorg vindt persoonlijk contact heel belangrijk. Daarnaast houden we rekening met persoonlijke wensen en verlangens en zijn we ingespeeld op de verschillende culturele achtergronden.

U kunt rekenen op onze vertrouwde diensten, zoals (huishoudelijke) hulp, persoonlijke verzorging en verpleging. Of op onze unieke diensten, zoals acute zorg, specialistische verpleging en thuisbegeleiding.

Ook adviseren wij u over ondersteunende hulpmiddelen, op deze manier kunt u zo lang mogelijk zelfstandig wonen in uw vertrouwde omgeving, want Specialzorg in Amsterdam biedt meer dan…

LEES MEER >

Diensten

Verzorging:

Wat kan er van de verzorgende medewerker worden verwacht?

 • Hulp bij het eten en drinken.
 • Hulp bij het wassen en aankleden.
 • Incontinentieverzorging.
 • Begeleiding bij medicijninname.
 • Hulp bij het aanbrengen van een prothese, steunkousen, korset etc.
 • Hulp bij verplaatsing: de toiletgang, in en uit het bed, in en uit een rolstoel, oefenen met een looprek.

Verpleging:

Verpleegkundige zorg wordt bijvoorbeeld vereist na: een ziekenhuisopname, een acute en/of chronische ziekte of voor verpleging van een patiënt met een handicap. Een verpleegkundige heeft als ziekenverpleger, in overleg met de huisarts of een medisch specialist, de bevoegdheid de patiënt in de eigen leefomgeving verpleegkundig te behandelen. Wat kan er o.a. van de verpleegkundige medewerker met betrekking tot persoonlijke verzorging worden verwacht?

 • Begeleiding bij medicijngebruik.
 • Verrichten van specifieke verpleegkundige handelingen bij ernstig zieke patiënten zoals: wondverzorging en het voorkomen van wonden veroorzaakt door bedlegerigheid.
 • Advies bij bemiddeling met andere hulpverlenende of medische instanties.
 • Advisering voor…

 LEES MEER >

Bent u op zoek naar persoonlijke verzorging in Amsterdam? Door onze gediplomeerde en hooggekwalificeerde verzorgers en verplegers biedt Specialzorg hoge kwaliteit aaan onze cliƫnten.

Werkwijze

Voordat de zorg start, worden een aantal stappen ondernomen:

 1. Intakegesprek door zorgcoördinator van Specialzorg (een ervaren verpleegkundige) met cliënt en indien nodig een zorgverlener op de huidige locatie. In dit gesprek wordt zowel de inhoudelijke kant van de persoonlijke verzorging besproken evenals de specifieke wensen van de cliënt.
 2. Er wordt een team samengesteld van 2 à 3 zorgverleners. Dit team bestaat uit vaste mensen en werken in een vaste wijk, waardoor de continuïteit is gegarandeerd en voor de cliënt een prettige, vertrouwde zorg wordt gecreëerd.
 3. Bij de cliënt wordt een zorgdossier neergelegd, hierin wordt alle informatie omtrent de zorg vastgelegd. Het zorgplan werkt op basis van de principes van Gordon.
 4. Er wordt een rooster opgesteld en de cliënt krijgt hier een afschrift van. De cliënt weet dan vooraf welke zorgverlener aanwezig zal zijn.
 5. Er vindt na 4 weken teamoverleg plaats tussen de verpleegkundigen en Specialzorg over de invulling van de zorg.
 6. Bij ziekte en calamiteiten wordt er zorg gedragen voor vervanging. Dit gebeurt door de vaste mensen uit het team. Bij hoge uitzondering wordt er een andere zorgverlener ingezet door Specialzorg. Specialzorg in Amsterdam draagt altijd zorg voor kwaliteit en continuïteit.
 7. Specialzorg levert in overleg met de cliënt en eventueel de verpleging op de huidige locatie de benodigde… 

LEES MEER >

Heeft u nog vragen over onze persoonlijke verzorging te Amsterdam? Neem hier contact met ons op